Logo Điện Lạnh Chika

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Điện Lạnh Chika cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân và sử dụng thông tin chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ và liên lạc với khách hàng.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên lạc và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba mà không có sự cho phép của khách hàng.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này từ thời điểm này và khi nào cần thiết. Những thay đổi này sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi và chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc lại chính sách bảo mật này để cập nhật thông tin mới nhất.

Chúng tôi xin cam đoan rằng thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo vệ tốt nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin trên trang web.